Sms dating orebroAttunda tingsrätt söker en eller flera rådmän. Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare.

Enheten för:
Samordning 08-561 696 04
Brottmål      08-561 696 01
Tvistemål    08-561 696 02
TE1             08-561 696 21
Ärenden      08-561 696 03
Konkurser   08-561 696 08

Tags: sms, dating, Orebro,

Pics:

sms dating Orebrosms dating Orebrosms dating Orebro


Links: